Projekty MŠ

Podepsána smlouva s firmou MEGA a.s. na zhotovitele dle projektu zahrada u MŠ Dráček- Přírodní zahrada s Drakem. Již se začalo s dotvářením této zahrady. Předání zahrady je do 08/2021.

Dne 3.7.2020 byla zveřejněna Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Přírodní zahrada s Drakem. Do 15.7.2020 11,00 je otevřena možnost příjmu nabídek, viz výzva. Bylo obesláno 7 firem , pouze jedna se zúčastnila s dodáním všech podkladů a splnila všechny předpoklady. Dokumentace, ale i korespondence je uložena ke kontrole.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dne 17.9.2020 byla podepsána smlouva na VA pro rok 2020 - 2021 v částce čerpání 45 000,-.

Na základě výzvy Města Lysá nad Labem byla podána Žádost o poskytnutí dotace z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem pro škoní rok 2020- 2021, v částce 45000,-. Aktivity: nákup magnetofonu I.třída, karneval s klaunem. mobilní planetárium, dětská olympiáda, tablety, hlavový mikrofon k dramatizaci. Návrh v částce 46000,-. Maximální částka z dotace je 45000,-.

 

Vyúčtování za školní rok 2019-2020 na VA Města Lysá nad Labem bylo v částce 45706,89, Příspěvek města Lysá nad Labem byl 45000,-. Byl zakoupen magnetofon II. třída, Beebot včelka robot- program, Epson promítačka, interaktivní pomůcka k dramatizaci O 12 měsíčkách a dětská ISIS křídla na vystoupení. Vše je podáno na Odbor školství  s kopiemi faktur a vyplacených položek z účtu.

-------------------------------------------------------------------------------

 

MŠ Dráček podává žádost o možnost vstoupit do Šablon III.-

Šablony III. byly podpořeny pod reg. č. dotace20_080/0017138-01 v částce 274731,- od 1.9.2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Erasmus+ se průběžně doplňují aktivity a podala se žádost o prodloužení z důvodu koronaviru a karanténním opatřením- byla zamítnuta, proto se poslední setkání v Estonsku  musí uskutečnit online.  Přenos online přes ZOOM proběhl ve dnech 22.9. - 25.9.2020. Konec projektu je 30.9.2020.

Daří se všechny aktivity s dětmi dodělat, pracovali jsme na zahradě, činnosti během otevření MŠ po koronavirové pauze ( 13.3. 2020 do 17.5.2020) jsme uskutečnily s dětmi , aby měly kvalitní prožitek.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MŠ Dráček byla zapojena do Šablon I. pod číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003668 Projekt 2017

skutečné zahájení bylo 1.1.2017 a ukončeno 31.8.2018

 

Na Šablony I. navazují aktivity Šablony II. pod č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009859 Šablony II.- Dráček

skutečné zahájení 1.9.2018 a předpoklad ukončení fyzické realizace projektu 31.8.2020, Pouze se prodlužuje aktivita školení, neboť jsou termíny až na září a říjen 2020 z důvodu koronavirové pauzy.

 

Erasmus+- Mateřská škola Dráček je zapojena do projektu Erasmus+, kdy dochází k výměně zkušeností mezi pedagogy ČR, Slovenska a Estonska- 2018-1-SK01-KA229-046288_3

 

Program Města- projekt pro školská zařízení viz projekt MŠ Dráček v souboru- byl podpořen částkou 45 000,- na mateřskou školu- viz podklady v projektu na čerpání do června 2020.

souborvelikostpopis
116,2 kB souhrnná reflektivní zpráva Projekt2017
37,5 kB Článek o návštěvě na Slovensku
50,2 kB !_Program_města_2019_20_žádost_školy.docx
18,6 kB EVVO V MŠ Dráček Výzva 7/2019
9,9 MB Metodická pomůcka- A Little Antenna
103,0 kB Článek k online setkání s Estonskem
Kontakt
Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem-Litol
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Mírová 430 Lysá nad Labem-Litol
GPS: 50.1875083N, 14.8505517E

321 123 348 pevná linka- omluvy dětí
739 400 731 mobilní linka- omluvy dětí
731 577 208 ředitelka MŠ i omluvy dětí
msdracek(zavináč)centrum.cz

Hlavní stránka