O nás

školní rok 2019-2020

Mateřská škola ve školním roce 2019-2020 přijala děti  ve správním řízení, tím opět naplnila svou kapacitu na 50 dětí.

Děti jsou rozděleny do dvou tříd:

I.třída je ve věku 3,5 - 5 let a II.třída je ve věku 5- 6 let a odložená školní docházka.

v mateřské škole pracují plně kvalifikovaní pedagogové, ale i nepedagogové mají zájem na růstu dětí v obou třídách. Snažíme se, aby se děti v mateřské škole cítily bezpečně, radostně a spokojené a měly k učitelce i celému kolektivu důvěru, aby i prostředí příznivě působilo na jejich rozvoji. Dítě je chápáno jako neopakovatelná, jedinečná osobnost a plně respektujeme jeho individuality a potřeby, to vše za spolupráce s rodinou.

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, dát základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností , zájmů a potřeb a nadále rozvíjet péči o děti se specifickými potřebami dle možností i pedagogických zkušeností.

Pedagogové:

Bc. Marcela Michňová - ředitelka MŠ

Jaroslava Soukupová učitelka

Iveta Lompartová učitelka, zástupce v době nepřítomnosti ředitelky

Veronika Mazáčková - učitelka

Štěpánka Syrová- asistent pedagoga

Bendlová Kateřina - asistent pedagoga

Syrová Štěpánka - logopedický preventista

Stříbrný Pavel- pedagog- překrývání-hudební, ale i pracovní činnosti s dětmi 

nepedagogové:

kuchařka Jitka Lepková
vedoucí stravování: Eva Rejmanová
školnice, uklízečka: Hlaváčková Jaroslava
zaměstnanec obchodního provozu: Libuše Dusilová

Externí zaměstnanci- účetní- mzdová , ale i účetní hlavní

Pomoc se zahradou a opravami, udržitelnost projektů - údržbář, placen na smlouvu částečný úvazek Městem Michňa Pavel

zaměstnanec na projekty, administraci- individuelně

Mateřská škola pracuje dle školního vzdělávacího programu Cestujeme s Drakem, který je aktualizován dle nové legislativy, ale i nových poznatků a možností, zkušeností pedagogů. Cesta draka je chápána jako pedagogický proces a společnou cestou je cesta s rodiči a ostatními lidmi působící na dítě. Dostatek informací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace a vtahování rodičů do chodu školy je prioritou,

Na základě projektů se ve svém vzdělávání opíráme co nejvíce o individualitu dítěte, ale i vytváříme prostředí dětem, aby mohly zkoumat, poznávat, setkávat se, ale i odpočívat a hrát si. Čerpáme z nabídky přírody, jejich úkazů, střídání dob, ale i environmentální nabídky- viz projekt MŠ. Abychom měli dostetek pomůcek a zákoutí, možností poznatků vlastních nebo zprostředkovaných, k tomu se snažíme zapojit do projektů. Vzděláváme se i na mezinárodních zkušenostech ohledně životního prostředí. Jsme rodinná MŠ, čímž velikost k tomu i přímo nabízí své cesty a možnosti.

Kroužky nejsou prioritou MŠ, pouze doplňují další možnost pro dítě- pokud jsou, nastavují se od října v odpoledních hodinách.

Mateřská škola
Mateřská škola
Kontakt
Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem-Litol
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Mírová 430 Lysá nad Labem-Litol
GPS: 50.1875083N, 14.8505517E

321 123 348 pevná linka- omluvy dětí
739 400 731 mobilní linka- omluvy dětí
731 577 208 ředitelka MŠ i omluvy dětí
msdracek(zavináč)centrum.cz

Hlavní stránkaMateřská škola Dráček Lysá nad Labem-Litol
Copyright © 2020 by Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem-Litol | realizace Regional | Administrace