Informace pro rodiče

 Dne 12.4.2021 nastupují děti poslední rok před školou a děti rodičů zaměstnaných v IZS . Všem rodičům , kterých se to týkalo bylo rozesláno a dle zájmu se naplnily třídy po 15 dětech. Testování probíhá v logopedii- vchod u zahrady. Na první odběry jsme pozvali zdravotní sestru, která bude dohlížet a pomáhat rodičům. Děti mají každý své číslo, pod kterým budou vždy testovaní. Čas má každý také přidělený, aby vše bylo v klidu a i z testování si musíme  udělat  pozitivní atmosféru, s negativním výsledkem nejlépe.

Testuje se testem z nosu: SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit.

Věříme, že společně vše zvládneme.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1245/vtour/tour.htmlhttp://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1245/vtour/tour.htmlhttp://www.virtualni-skoly.cz/prohlidky/1245/vtour/tour.html

virtuální prohlídka MŠ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26.2. 2021 přijala krizové opatření  č. 200 , kterým se nad rámec dosavadních opatření  zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

 

 Platnost od 1.3.2021 do odvolání, část dětí se 12.4.2021 vrací.


ošetřovné:https://www.cssz.cz/web/cz/aktuální-informace-k-osetrovnemu

 

Výuka předškoláků bude distančně- informovanost emaily.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


od 17.2. do 22.2. 2021 je v I.třídě nařízena karanténa

--------------------------------------------------------

1.3.2021 - 5.3.2021 jsou jarní prázdniny- kdo bude vědět, že v tomto týdnu nepůjde do MŠ, nahlaste prosím u učitelek

-----------------------------------------------------------

Termíny prázdninového rozdělení mezi školky:

1.7.2021 - 9.7.2021 MŠ Mašinka

12.7.2021 - 23.7.2021 MŠ Dráček

26.7.2021 - 6.8.2021 MŠ Pampeliška

9.8.2021 - 20.8.2021 MŠ Čtyřlístek

zbylé dny do 31.8.2021 je přípravný týden na školkách bez dětí

1.9.2021 nastupujeme do MŠ

--------------------------------------------------------------------------------------

 

v pátek 15.1.2021 končí karanténa dětí II. třídy, velice děkujeme za vstřícnost  a jsme rádi, že negativní zprávy jsou v tomto případě pro nás pozitivní.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o výši vynaložených výdajů, platbu neinvestičních nákladů za rok 2020,

si můžete vyzvedávat od 20.1.2021 u svých učitelek na třídě proti podpisu.

 

Je to potvrzení k uplatnění slevy na dani. Děti, které navštěvovaly od ledna 2020 jinou mateřskou školu, bude jim potvrzení vydáno  za období, které tam navštěvovaly. U nás jim bude vydáno potvrzení pouze za dobu docházky do MŠ Dráček.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

soubornázevvelikost
Enviromentální výchova v MŠ Dráček (36,1 kB)
ověřování dovedností- podklady (15,9 kB)
provozní řád zahrady a foto 2014 (2,1 MB)
Článek do Listů- zahrada v MŠ (19,0 kB)
doporučení MŠMT (201,9 kB)
Co do MŠ (157,1 kB)
GDPR- pověřenec v MŠ Dráček Lysá nad Labem.docx (36,0 kB)
Pravidla a postupy CORONA v MŠ Dráček (102,6 kB)
školní řád (221,5 kB)
Krizový intervenční plán (132,9 kB)
Příloha - distanční výuka (126,8 kB)
příloha - COVID (128,0 kB)
nařízení ředitelky MŠ- úplata březen 2021 (139,8 kB)
Zápis do ZŠ Litol 2021 (310,8 kB)
kritéria přijímání do MŠ 2021 (169,8 kB)
Průběh testování dle MŠMT (225,2 kB)
Školní vzdělávací program od 1.4.2021 (303,9 kB)
Nařízení ředitelky k úplatě za duben 2021 (140,7 kB)

Hlavní stránka