Naše činnost

Závěr z inspekční zprávy MŠ Dráček 2009

Inspekční zpráva č.j. ČŠI - 484/09-02

termín inspekce 12. a 13. března 2009

Celkové hodnocení:

Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.

MŠ zajišťuje rovnost příležitostí ke vzdělávání, při přijímání dětí postupuje podle sestavených kritérií. Individuální přístup k jednotlivým dětem je podporován vedením dokumentace o vzdělávacích pokrocích dětí. Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je v rámci běžného režimu třídy zajištěna přiměřená personální a individuální podpora.

Škola účelně využívá zdroje a prostředky ze státního rozpočtu, ale i z vlastních zdrojů k vytvoření kvalitních podmínek pro realizaci ŠVP.

Školou vytvořený ŠVP je v částečném souladu se zásadami pro jeho tvorbu stanovenými v RVP PV, nedostatky jsou pouze dílčí. K jeho obnovování i k inovacím strategií a plánů dochází na základě průběžného vyhodnocování situací i na základě vlastního hodnocení. Systém vnitřních dokumentů školy plně podporuje realizaci ŠVP.

V MŠ byly vytvořeny kvalitní personální a materiální podmínky pro její činnost, v souladu se zaměřením ŠVP je optimálně zajištěno bezpečné prostředí pro děti. Ředitelka vytvořila v MŠ příznivé klima vzájemné důvěry a spolupráce pro děti i pro dospělé.

Uplatňované metody a formy práce převážně respektující specifika předškolního vzdělávání podporují rozvoj osobnosti dítěte a umožňují dosahování kvalitních základů všech klíčových kompetencí s ohledem k vývojovému stupni dětí.

Mateřská škola je v mnoha ohledech hodnocená jako příkladná a má kvalitní předpoklady i pro další rozvoj své činnosti.

 

Závěr z inspekční činnosti 2014

Řízení je zaměřeno na zvyšování kvality vzdělávání. Pro naplňování ŠVP má škola nadstandardní personální i materiální podmínky. Přidělené finanční prostředky škola využívá v souladu s účelem poskytnutí i s vlastními záměry vymezenými v ŠVP.

Využívanými přístupy a styly práce škola přispívá k rozvoji osobnosti  a naplňování cílů předškolního vzdělávání na požadované úrovni.

Škola vytváří dobré předpoklady pro pokračování v dalším vzdělávání. Záměry ŠVP se daří naplňovat i díky navazování dalších partnerství. Příkladná je spolupráce se ZŠ.

Mateřská škola od posední inspekce vytvořila proměnou školní zahrady vysoce podnětné prostředí pro vzdělávání dětí. Uplatňované metody a formy práce podporují rozvoj osobnosti dítěte a umožňují dosahování kvalitních základů všech klíčových kompetencí.

1_fotogalerie.jpg
5_fotogalerie.jpg
Kontakt
Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem-Litol
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Mírová 430 Lysá nad Labem-Litol
GPS: 50.1875083N, 14.8505517E

321 123 348 pevná linka- omluvy dětí
739 400 731 mobilní linka- omluvy dětí
731 577 208 ředitelka MŠ i omluvy dětí
msdracek(zavináč)centrum.cz

Hlavní stránka