Akce Mateřské školy Dráček

Prázdninový provoz 2019

Přihlášených děti na prázdninový provoz bylo více o dvě, ale nelosujeme a zkusíme věřit, že se to nějak vyřeší-

někdo přihlášený a pak nemůže atd. Prosím pod číslem uhradit na uvedené účty.

1.7. - 12.7. MŠ Pampeliška- Sídliště Lysá nad Labem

15.7. - 26.7. MŠ Čtyřlístek- Brandlova ul., Lysá nad Labem

29.7. - 9.8. MŠ Mašinka- Sídliště Lysá nad Labem

12.8. - 23.8. MŠ Dráček- Mírová 430, Lysá nad Labem-Litol

26.8. - 30.8.2019 přípravný týden, MŠ uzavřeny

červen 2019

3.6. - 7.6.2019 škola v přírodě- Čabárna- Kladno (platba březen a duben). Odjíždíme cca 8,15- vrata od ul. Mírová, zde bude přistaven autobus. Podklady ke škole v přírodě odevzdejte v pátek, nejpozději v pondělí- den odjezdu.

Pohledy napište jako od Vás a v pondělí nám ho dejte( maximum tři), budeme mít jistotu, že všichni pohled obdrží.

Sladkosti, pokud chcete dát i kamarádům,děkujeme předem- odměny.

Příjezd v pátek- informace přesného dojezdu budou na diskuzi  našich stránek, stejně jako povídání k jednotlivým dnům.


10.6. - 14.6.2019 na základě přihlášení v mezinárodním projektu ERASMUS+, se část učitelek zúčastní návštěvy na Slovensku. Zde si budou vyměňovat zkušennosti s učiteli ze Slovenska a Estonska. Organizační zajištění MŠ bude.


18.6. 2019 od 15,30 na zahradě , dle počasí, rozloučení s předškoláky. " Dědečku, koukej, jak to uteklo"- průřez rokem. Pokud budete mít nějaké dobroty na občerstvení, velice děkujeme předem.

Oblečení na vystoupení řeší učitelky na třídách. DJ MUF - Míša- bude hudebně doprovázet vystoupení, ale i další aktivity ten den.květen 2019

2 .5. od 13,00 - 18,00 přijímání žádostí od rodičů nových dětí Hasičárna- kulturní sál

3.5. od 7,00 - 12,00 přijímání žádostí od rodičů nových dětí Hasičárna- kulturní sál

15.5, od 10,00 - 12,00 nahlížení do vlastního spisu, ředitelna MŠ

16.5.2019 od 15,30 ve spolupráci se zástupci rodičů- DEN RODINY- uvítáme rodinné zástupce všech věkových generací- nejprve plnění stanovišť a pak BUBNOVÁNÍ- společně , ve skupinkách si vyzkoušíme indiánské rytmy, ale i rytmy různých písní, žánrů.

23.5. od 13,00 - 18,00 budeme opět vydávat rozhodnutí kladná či záporná. Děkujeme, že si vše vyzvednete přímo na místě, urychlíte tím i správní řízení. Ohledně zápisů budou informace na oddíle našich stránek- zápis do MŠ.


27.5.2019 výlet směr Jičín- dle počasí nejen bazén, ale i prohlídka náměstí a muzea odjezd od MŠ cca 8,15 sraz do 8,00. S sebou baťůžek s pitím plavkami a ručníkem, igel. sáček na mokré věci. Svačiny i oběd zajišťujeme, ňamky do baťůžku dle vašeho rozhodnutí.


29.5. od 13,00 - 16,00 vybírání přihlášek na prázdniny od dětí MŠ Dráček

30.5.2019 odevzdání přihlášek na zbylá místa pro ostatní zájemce z řad rodičů dětí- MŠ Lysá nad Labem 14,00 - 17,00. V případě, že bude více žádostí než-li uvolněných míst bude se druhý den losovat z čísel, které obdržíte- (zástupce rodičů, pedagoga a města Lysá nad Labem). Do MŠ Dráček může být přijato pouze 50 dětí. Počítejte prosím i s variantou, že se v tomto termínu všichni do MŠ nedostanou.

duben 2019

2.4.2019 od 14,00 do 16,30 proběhne v ZŠ Litoli zápis dětí do 1.třídy s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

tel.č. 325 561 119 po dohodě si můžete i sjednat náhradní termín

2.4.209 13-17 a 3.4.2019 od 13-17 zápis do první třídy ZŠ J.A. Komenského Lysá nad Labem tel. 325551220

a ten samý termín pro druhou ZŠ B.Hrozného Lysá nad Labem 325551088.


Den otevřených dveří na obou školách v Lysé nad Labem je 28.3.2019 od 7,45 do 11,25.

kritéria najdete na stránkách všech uvedených škol.

17.4.2019 divadlo Pernštejn v MŠ od 8,30


23.4.2019 kontrola očí přihlášených dětí- Prima Vizus 9,15 v MŠ

24.4.2019 mateřská škola uzavřena z technických a hygienických důvodů- nejde od 7-20,00 v oblasti Litole voda.

25.4. a 26.4. ZŠ Litol ředitelské volno

26.4. jedeme do divadla v Praze- divadlo GONG- Ferda Mravenec od 10,15- učíme se chování v divadle, ale i slavnostnímu přístupu k této události ( oblečení). Odjez od MŠplánujeme 8,15 autobusem a příjezd kolem 12,30, čímž se oběd posune. Svačinu si povezeme s sebou z MŠ. Pití prosím dětem dejte v lahvičce, popřípadě nějakou dobrůtku, do baťůžku.

březen 2019

5.3.2019 v 15,30 proběhne v mateřské škole Dětský karneval. Vítáme v maskách nejen děti, ale i rodiče.

13.3.2019 od 9,30 pohádka v MŠ- Pes a Drak

19.3.2019 pro rodiče nových dětí- zájemců o MŠ proběhne schůzka od 16,00 v MŠ. Prosíme bez dětí, pro děti Vám nabídneme aktivitu, které se můžete zúčastnit a tím i poznat MŠ.


26.3. setkání s rodiči předškoláků , kde budou obě ředitelky ZŠ v Lysé nad Labem od 16,30 v ZŠ J.A. Komenského v přízemí pavilonu D

28.3. od 13,00 proběhne pro objednané děti- přezkoušení na základě individuálního vzdělávání- učení doma.

únor 2019

5.2. 2019 se jdeme na 10,00 podívat do ZŠ v Litoli s předškoláky- zažít si svou první hodinu ve škole.

5.2.2019 jsou od 15,00 konzultace s učitelkou ve II.třídě- portfolio dítěte, výsledky Předškolák, Maxík, vzájemné setkání

8.2.2019 od 8,00 se fotíme na ročenky- prosím všechny předškoláky o účast v MŠ- slavnostní oblečení vítáno

18.2. - 22.2.2019 jsou jarní prázdniny v ZŠ- mateřská škola na základě průzkumu otevírá jednu třídu v přízemí ve své běžné provozní době.

26.2.2019 v 9,00 bude divadlo Harmonika v MŠ

28.2.2019 část dětí půjde na Vítání občánků- dopoledne na Městském úřadě. Ještě jednou pak půjdou v březnu, se stejným programem.

leden 2019

15.1.2019 Vás srdečně zveme na besedu s ředitelem ZŠ v Litoli od 16,30 hodin. Přijde i paní učitelka budoucí první třídy. Zde Vás paní učitelky seznámí s MAXÍKEM- stimulačním programem pro předškoláky.

 18.1. od 9,00, na dvě skupiny, proběhne seznámení hravou formou s dentální hygienou u dětí, povede paní Šlapáková

 18.1. od 13,00 dle zájmu rodičů, bude provedena školní zralost- Mgr. Kicserovou- Hájkovou v mateřské škole. Na základě testů doporučí, na čem pracovat, kam se posunout, další nabídka v práci s dětmi

 24.1. Rytmická show- hudební pořad od 9,00 v MŠ.

prosinec 2018

5.12.2018 stezka v ZŠ Litol, návštěva dětí v převlečení- balíčky od Mikuláše

11.12. 2018 Vánoční zacinkání 15,30- posezení s rodiči, s krátkým programem dětí a vánočními dílničkami, předem děkujeme za cukroví a dobroty na stůl, občerstvení na průběh aktivity pro všechny

12.12.2018 dopoledne posezení s Klubem důchodců- zástupci, i sponzory a přáteli mateřské školy, od 9,00 v MŠ- srdečně zveme

13.12.2018 divadlo v MŠ- Gábina v í,00 - Oskárek ve Vánočním balíčku

20.12.2018 rozbalujeme nové hračky do MŠ- pokud se najdou možnosti mezi rodiči a chtěli by něčím přispět, velice děkujeme předem

21.12.2018 je poslední den před Vánočními svátky v MŠ. opět nastupujeme 3.1.2019. Vzhledem k tomu, že má ZŠ v Litoli ředitelské volno, prosíme o nahlášení zájmu o dny 3.1. a 4.1.2019 v doložené docházce na parapetu cca v listopadu vyvěsíme, děkuji.

listopad 2018

6.11. se fotíme jako překvapení- společná fotka

16.11.2018 nejde voda celý den, nový vodovodní přípoj , proto je MŠ uzavřena z hygienických důvodů

21.11.2018 přezkoušení předškoláků- individuální vzdělávání od 13,00 v MŠ Dráček

22.11.2018 Strach má velké oči- Divadlo Pernštejn od 8,30 v MŠ

ZRUŠENO bude 17.4.2019,herec ztratil hlas

29.11.2018 od 9,00- Učíme se se ZÁCHRANÁŘI-situace budeme zkoušet na oblíbeném plyšákovi- nutné mít s sebou

30.11.2018 náhradní přezkoušení předškoláků- individuální vzdělávání- od 13,00 v , jde o děti, které se vzdělávají doma

v případě, že by někdo měl možnost podpořit MŠ finančně- může na číslo účtu: 0505573349/0800 vložit dle možností, bude mu vystaven doklad na sponzorský dar. Stejně popřípadě v hotovosti, také dle Vámi uvedených iniciál Vám bude vystaven doklad. Děkujeme předem za vstřícnost a popřípadě doporučení nějaké firmy, která by chtěla školce finančně pomoci- didaktických pomůcek, aut i hraček na zahradu se průběžně vyměňují, nevydrží věčně.

říjen 2018

5.10.2018 se budeme fotografovat v MŠ cca 10,00 - sada Malíř, vánoční dárek pro radost?

15.10. 2018 Cesta potravin- poslední setkání s lektory v MŠ od 9,00

22.10.2018 Hodný Janek, líný Vašek , divadlo Harmonika v MŠ od 9,00

září 2018

Vážení rodiče, těšíme se na Vaše děti 3.9.2018 od 6,30 do 16,15. Věříme, že společně budeme spolupracovat tak, aby děti byly šťastné.

 Srdečně Vás zvu na první schůzku 6.9.2018 od 17,00 bez dětí. Hodně podpisů a informací. Ve skříňce máte již nějaké dokumenty, které prosím vyplňte a přineste zpět učitelkám na třídě.

Omluvný list ponechte dětem, navštěvujícím poslední ročník před školu, v destičkách v šatně a doplňujte omluvu, kterou vždy vzájemně zkonzultujeme.

Nové děti budou mít vstupní karty u p. Hlaváčkové- sedící v chodbě, proto si vemte 100,- na každou vyzvednutou kartu, cca 2 ks na rodinu, v případě zájmu průběžně doděláme.

Ostatní informace máte ve skříňce a můžete si je v klidu domova přečíst.

7.9.2018 jedeme na první výlet autobusem- Tři chaloupky u Přerova nad Labem. Sraz do 8,00 v mateřské škole. Dětem dejte batoh, pití, pláštěnku, Svačinu dostaneme v MŠ. Vracíme se na oběd opět do MŠ. Projekt Cesta potravin

děti dnes již II,třídy dokončí cestu potravin 19.9. a 15.10.2018 v MŠ- zelenina

18.9. od 13.00 začíná dle časového přihlášení dětí logopedie

25.9. pohádka v MŠ od 9,00

leden 2019
leden 2019
Kontakt
Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem-Litol
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Mírová 430 Lysá nad Labem-Litol
GPS: 50.1875083N, 14.8505517E

321 123 348 pevná linka- omluvy dětí
739 400 731 mobilní linka- omluvy dětí
731 577 208 ředitelka MŠ i omluvy dětí
msdracek(zavináč)centrum.cz

Hlavní stránkaMateřská škola Dráček Lysá nad Labem-Litol
Copyright © 2019 by Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem-Litol | realizace Regional | Administrace